Pogreška u razvrstavanju JLS u skupine prema stupnju razvijenosti

(4) 2018/06/20

Zbog propusta u propisivanju referentne vrijednosti koju se koristi pri razvrstavanju u skupine prema stupnju razvijenosti došlo je do pogreške u razvrstavanju 81 JLS ili 14.6% svih gradova i općina koji prema ispravno provedenom razvrstavanju pripadaju u višu skupinu od one u koju su izvorno razvrstani. Pogrešna referentna vrijednost je proizvoljno i neosnovano određena Uredbom o indeksu razvijenosti koja zbog toga nije u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i trebala bi biti povučena.

Više informacija u posebnom osvrtu (.pdf).