[crodi] Croatian regional development index

Funkcije i podaci za izračun hrvatskog regionalnog indeksa razvijenosti i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave u skupine prema stupnju razvijenosti.

Više informacija nalazi se ovdje, a u nastavku je izložen primjer izračuna prema metodologiji korištenoj u vrednovanju razvijenosti 2017. godine.

Izračun indeksa razvijenosti ima dva osnovna koraka:

Normalizacija pokazatelja se postiže izražavanjem izvornih vrijednosti pokazatelja u z-vrijednostima čija raspodjela ima prosjek 100 i standardno odstupanje 10. Smjer vrijednosti je obrnut gdje je prikladno.

library(crodi)
data(crodi2017)
crodi2017 <- 
  transform(crodi2017,
     sinc = normalize(inc),
     srev = normalize(rev),
     semp = normalize(emp, reverse = TRUE),
     sedu = normalize(edu),
     spop = normalize(pop),
     sagi = normalize(agi, reverse = TRUE)
  )

Izračun kompozitnog indeksa se temelji na Mazziotta-Pareto metodi koja sadrži penalizaciju vrijednosti indeksa zavisnu o varijabilnosti vrijednosti pokazatelja. Funkcija devindex() standardno primjenjuje tu metodu.

crodi2017$di.calc <- 
  devindex(~ sinc + srev + semp + sedu + spop + sagi, crodi2017)

head(crodi2017[c("di","di.calc")])
##    di  di.calc
## 1 97.701 97.70147
## 2 100.350 100.34981
## 3 91.256 91.25639
## 4 108.730 108.72998
## 5 111.619 111.61913
## 6 104.523 104.52310