Evaluacija vrednovanja razvijenosti JLS balansiranom z-score metodom

(3) 2018/06/09

Tzv. balansirana z-score metoda predstavljena je kao panacea za vrednovanje razvijenosti jedinica lokalne samouprave, no pobliže razmatranje njenih principa i učinaka pokazuje da ne uspijeva ispuniti nijedan od postavljenih ciljeva.

Utjecaj varijacija u vrijednostima pokazatelja na izračun konačne vrijednosti indeksa razvijenosti nije uklonjen, primjena metode dovodi do sustavnih pristranosti u određivanju vrijednosti kompozitnog indeksa, a problem utvrđivanja značaja pojedinih pokazatelja je izbjegnut, a ne otklonjen.

Više informacija u posebnom osvrtu (.pdf).